Cheap Programs Retailer Buy Software Great Sales

Kezdőlap  » Pályázatok  » Ivóvíz program
Ivóvíz-minőség javító beruházás
  Nyomtatás E-mail

 HEVESI KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJÁNAK II. ÜTEME

A Hevesi kistérségében található települések közül Heves városban, illetve Kömlő és Pély községekben a szolgáltatott ivóvíz egyes paraméterei nem teljesítik az előírt határértékeket. Heves és Kömlő településeken az ivóvíz ammónium tartalma, Pély községben az ivóvíz arzén és ammónium tartalma nem felel meg az előírt határértékeknek. A Heves várost ellátó vízmű ivóvíztisztító technológiája a ’60-as évek végén épült, a műszaki berendezések műszakilag elhasználódtak, Kömlő és Pély községek jelenleg egyáltalán nem rendelkeznek ivóvíztisztító technológiával.
Az érintett települések az ivóvízminőség javítása és kormányrendeletben szabályozott határértékeknek történő megfelelés érdekében közös pályázatot nyújtottak be a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció első fordulójára, Dél-hevesi Önkormányzati Társulás néven.

A benyújtott pályázat átjutott az első fordulón, így a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a második fordulóra történő benyújtás előkészítésére nettó 38 152 000 Ft,- összegű támogatásban részesült. A támogatás mértéke a projekt előkészítő munkák elszámolható költségének 85 %-a.

A második pályázati fordulóban meghozott döntés alapján megítélt támogatásból valósítható meg a beruházás kivitelezési része. A beruházás tervezett teljes költsége nettó 935 130 000 Ft.

A Projekt előkészítési munkák tervezett befejezési határideje: 2011. június hó.

A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2011. március hó.

A beruházás célja, hogy Heves város, Kömlő és Pély községek lakóinak, az ott megjelenő idegenforgalomban résztvevő vendégeknek kifogástalan minőségű és elegendő mennyiségű ivóvíz álljon rendelkezésre. A fejlesztéssel egy olyan alapbiztonságot jelentő infrastruktúra elem teremtődik meg, ami bázisa lehet a települések lakóinak foglalkoztatását elősegítő vállalkozói szféra helyben való letelepülésének. Mindez hozzájárul a lakosság életminőségének javításához és a környezeti fenntarthatóság erősítéséhez. Az emberi szervezetre káros anyagok eltávolítása előnyösen hat a települések lakosságának egészségi állapotára, továbbá biztonságossá teszi az ivóvízellátást.

Közreműködő Szervezet

Image 

Energia Központ Nonprofit Kft.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIA INFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "D" épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "A" épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

www.energiakozpont.hu

Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
web: www.nfu.hu

„Hevesi kistérségi települések ivóvízminőség-javító programjának II. üteme„ című projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KEOP-7.1.3.0-2008-0036

Image 

Ivóvízminőség javítás Heves, Pély, Kömlő településeken projekt indító összefoglalója az alábbi linken érhető el.

 http://youtu.be/AxWD2nH2oP8

 

© 2024 Heves Város Önkormányzata  ::  Készítette: Progikon Stúdió