Cheap Programs Retailer Buy Software Great Sales

Kezdőlap  » Önkormányzat  » Bizottságok
Bizottságok
  Nyomtatás E-mail

 

Jogi, Ügyrendi, Humánpoltikai és Nemzetiségi Bizottság

Elnöke:

Grimplinyi Sándor Heves, Alkotmány u. 2.

Tagjai:

Kozma Tamás József Heves, Blaha L. u. 18.

Kis Tamás Heves, Május 1 u. 41/C.

Fekete István Heves, Kolozsvári u. 34.

Korsósné dr. Demeter Dóra Heves, Honvéd u. 6/B.

dr. Gortva János Heves, Bajcsy Zs. u. 52.

Szedlák Szabolcs Heves, Bródy S. u. 8.

 

Jogi, Ügyrendi, Humánpoltikai és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe átadott feladatok

a) Heves város címere használatának engedélyezése (5/2004. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés),

b) szervezetek támogatására elkülönített alap szervezetek közötti felosztása,

c) Bursa Hungarica Ösztöndíj megállapítása, megállapított ösztöndíjak felülvizsgálata,

Jogi, Ügyrendi, Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság

1)        véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, és az azokat érintő, írásban benyújtott módosító indítványokat;

2)        véleményezi a Hivatal belső szervezeti egysége kialakítására tett javaslatot;

3)        véleményezi a közalapítványok és önkormányzatok érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait;

4)        megtárgyalja a képviselő-testület döntése elleni törvényességi észrevételeket;

5)        figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását;

6)        figyelemmel kíséri a jogalkalmazást, kezdeményezi az elavult helyi rendeletek hatályon kívül helyezését és módosítását;

7)        figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, bizottságainak szabályszerű működését;

8)        gondoskodik a helyi jogalkotás során a központi és a helyi jogi szabályozás összhangjának megteremtéséről;

9)        részt vesz az önkormányzatot érintő polgári jogi szerződések előkészítésében, egyes szerződések és egyéb ügyletek jogi véleményezésében; 

10)    végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást;

11)    kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek;

12)    kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek;

13)    ellátja a képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;

14)    közreműködik a közbiztonsági koncepció kidolgozásában, figyelemmel kíséri az abban meghatározott feladatok végrehajtását;

15)    javaslatot tesz a polgármester bérének emelésére, jutalmazására;

16)     véleményezi és a testület elé terjeszti a külső bizottsági tag díjának megvonására vonatkozó javaslatot;

17)    előkészíti és kidolgozza az önkormányzat oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményei működésére, fenntartására vonatkozó irányelvet;

18)    szükség esetén véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló központi pályázatokat;

19)    véleményt mond szobrok, emlékművek és emléktáblák állításával kapcsolatban;

20)    véleményezi az intézmények létesítésével, megszüntetésével és összevonásával kapcsolatos előterjesztéseket;

21)    véleményezi az oktatási intézmények képzési irányának megváltoztatásával, tagozat létesítésével kapcsolatos előterjesztéseket;

22)    szervezi és ellenőrzi az oktatási, művészeti, kulturális, szociális, egészségügyi ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítését, illetve azok végrehajtását;

23)    közreműködik a képviselő-testület gazdasági programjának kidolgozásában;

24)    a képviselő-testület hatáskörébe utalt intézményvezetői kinevezés, megbízás előtt véleményezi a működési köréhez tartozó pályázatot;

25)    szervezetek támogatására költségvetésben jóváhagyott keret felhasználására pályázatot ír ki és dönt a benyújtott pályázatokról;

26)    összehangolja a városi koncepciókat és igényeket az országos szociálpolitikai elképzelésekkel;

27)    figyelemmel kíséri és segíti a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, kapcsolatot tart a gyermekintézményekkel és a civil szervezetekkel, ajánlatokat dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére;

28)    javaslatot tesz az egészségügyi hálózat fejlesztési koncepciójára, véleményezi az orvosi körzet területét, az esetlegesen felmerülő körzethatár módosításokat;

29)    javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális intézmények racionális működésére;

30)    véleményez minden egészségügyi és szociális témakörbe tartozó programot, előterjesztést;

31)    szükség esetén véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló központi pályázatokat;

32)    ellátja a szociális ellátásokat szabályozó helyi rendeletben meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatokat;

33)    ellátja a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatokat;Bejelentkezés


Elfelejtette a jelszavát?
Még nincs azonosítója? Regisztráljon!

Szavazás

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online

Eseménynaptár

« < Június 2024 > »
H K Sze Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


© 2024 Heves Város Önkormányzata  ::  Készítette: Progikon Stúdió